Tất cả tin tức

Mũ bảo hộ lao động, Mũ bhlđ, Mũ bảo hộ lao đông SSEDA

Bhldbaochau 04/06/2019
Mũ bảo hộ lao động, Mũ bhlđ, Mũ bảo hộ lao đông SSEDA Người lao động trong các khu công nghiệp ở Hà nội là rất lớn mặc dù thế nhưng người lao động cũng chưa được bảo hộ cho đúng cách để đảm bảo an toàn cho chính mình.  Các chủ doanh nghiệp ở hà nội hãy bảo hộ lao động cho chính nhữ...